Roadbook
Network
Project

ROKASGRĀMATA pieaugušo izglītībai

Atzinības

Koordinācija un versija angļu valodā: Anita Jakobsone (VPR)
Horvātijas ziņojums: Sanda Čorak, Renata Tomljenović, Ives Vodanović Lukić (IZTZG).
Ziņojums franču valodā: Christelle Aunac (UESS)
Itālijas ziņojums: Francesco Cozzolino, Elena Ceruti (TdS), Gabriella Bigatti (eConsulenza).
Latvijas ziņojums: Anita Jakobsone, Lienīte Priedāja-Klepere (VPR)
Portugāles ziņojums: Deolinda Valério, Clara Lourenço, Raquel Alves (ADCMoura), Vera Zambujo, Sónia Lavado (ATLA).

(c) SPECHALE, 2020, COMPARATIVE ANALYSIS OF ADULT LEARNING INITIATIVES IN THE 5 COUNTRIES

Atzinības

Koordinācija: Gabriella Bigatti (eConsulenza)
Ieguldītāji (metodoloģijas, materiāli un SPECHALE izmēģinājuma kursu rezultāti): visi projektā iesaistītie cilvēki no 6 partneriem.

(c) SPECHALE, 2021, TOOLKIT FOR ADULT EDUCATORS

Ieteikumi SPECHALE mācību programmas modelēšanai un apstiprināšanai

Partneri izstrādā konkrētus ieteikumus, balstoties uz projekta pieredzi, lai veicinātu un virzītu turpmāku sadarbības kursu izveidi tūrisma jomā, pamatojoties uz sadarbību un auglīgu resursu un zināšanu apmaiņu starp dažāda veida iestādēm un organizācijām no dažādām valstīm.

vadlīnijas SPECHALE kursu apstiprināšanai (PDF )>>

Kursu buklets (PDF angļu valodā)>>

Mācību programma – moduļi (PDF angļu valodā)>>

Atzinības

Koordinācija: Christelle Aunac (UESS), Ives Vodanović Lukić (IZTZG), Clara Lourenço (ADCMoura).
Ieguldītāji (metodikas, materiāli un SPECHALE izmēģinājuma kursu rezultāti): visi partneri.

(c) SPECHALE, 2021, RECOMMENDATIONS FOR MODEL AND VALIDATION OF SPECHALE CURRICULUM