Roadbook
Network
Project

ERASMUS (2014/2020)

SPECHALE

SPEcialists in Cultural Heritage
and Attractive Living Environment

Projekta SPECHALE ietvaros iecerēts izveidot novatorisku mācību programmu ilgtspējīgai dabas un kultūras mantojuma izmantošanai. Apzinoties kultūras un dabas mantojuma potenciālu tūrisma piedāvājuma bagātināšanā, kas līdz ar to ietekmē arī teritorijas ekonomisko izaugsmi, tiks stiprināta vietējo iedzīvotāju prasmju attīstība, kas palīdzētu pilnvērtīgāk izmantot pašmāju kultūras un dabas mantojumu. Programma tiks veidota, balstoties uz  vietējās situācijas izpēti par esošo neformālās izglītības pieejamību, piedāvājot pilnveidot kompetences kultūras mantojuma un pievilcīgas dzīves vides jautājumos.

Projekta specifiskie mērķi ir nodrošināt  visas kompetences un prasmes, kas vajadzīgas augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanai; izstrādāt inovatīvus mācību līdzekļus, kas paredzēti pieaugušajiem kultūras/tūrisma nozares izglītojamajiem; veidot konkrētas prasmes speciālistiem stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanai.

PARTNERI

5 iesaistītās valstis

7 organizācijas no Portugāles, Itālijas, Horvātijas, Latvijas un Francijas, kas strādā kopā pieaugušo izglītības jomā.

Uzzāt vairāk >>

Intelektuālais rezultāts #1 

IZPêTE UN ANALIZE

Pētījumā iesaistītās institūcijas analizēs pieaugušo izglītības neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes, kas saistītas ar kultūras un tūrisma jomu projektā iesaistītajās valstīs, lai definētu mācību programmu.

Uzzināt vairāk >>

Intelektuālais rezultāts #2 

MĀCĪBU PROGRAMMAS IZVEIDE UN ĪSTENOŠANA

Tiks izstrādātas apmācību aktivitātes:

  • Mācību programmas un moduļu izveide
  • Mācību materiāla sagatavošana visās valodās un e-mācību satura sagatavošana
  • Virtuālā apmācība
  • Laboratorijas/apmācības uz vietas vietējā līmenī
  • Starptautiskās mobilitātes pieaugušajiem un projekta partneriem Latvijā un Horvātijā.

Uzzināt vairāk >>

 

Intelektuālais rezultāts #3

MĀCĪBU PROGRAMMAS APSTIPRINĀŠANA

Mācību programmas, satura un rīku apstiprināšana pilot-kursa ietvaros.

Rezultātu izplatīšanas pasākumi, kas notiks Portugālē, Itālijā un Francijā.

Uzzināt vairāk >>

GALERIJA

 

projekta attēli

Starptautiskas tikšanās un citas aktivitātes.

Skatīt galeriju >>