Roadbook
Network
Project

2.

Marketing

Autori i suradnici

Koordinacija i engleska verzija: Moduli 1-3 Ives Vodanović Lukić (IZTZG); Moduli 4-8 Ilze Grīnfelde (VPR)
Hrvatska verzija: Ives Vodanović Lukić (IZTZG)
Francuska verzija: Christelle Aunac (UESS)
Talijanska verzija: Francesco Cozzolino, Elena Ceruti (TdS), Gabriella Bigatti (eConsulenza)
Latvijska verzija: Lienite Priedaja-Klepere, Ilze Grīnfelde (VPR)
Portugalska verzija: Clara Lourenço (ADCMoura)

(c) SPECHALE, 2020, MODULE 2 – MARKETING

PRIRUČNIK za obrazovanje odraslih

Kontakti za daljnje informacije