Roadbook
Network
Project

3.

Komunikacija 

Autori i suradnici

Koordinacija i Versione italiana: poglavlja 1-4 Francesco Cozzolino, Elena Ceruti (TdS), poglavlje 5 Gabriella Bigatti (eConsulenza)
Hrvatska verzija: Ives Vodanović Lukić (IZTZG)
Francuska verzija: Christelle Aunac (UESS)
Talijanska verzija: Francesco Cozzolino, Elena Ceruti (TdS), Gabriella Bigatti (eConsulenza)
Latvijska verzija: Lienite Priedaja-Klepere, Ilze Grinfelde (VPR)
Portugalska verzija: Clara Lourenço (ADCMoura)

(c) SPECHALE, 2020, MODULE 3 – COMMUNICATION

PRIRUČNIK za obrazovanje odraslih

Kontakti za daljnje informacije