Roadbook
Network
Project

1.

Baština

Autori i suradnici

Koordinacija i verzija na español: Sónia Pinto, Clara Lourenço (ADCMoura)
Hrvatska verzija: Ives Vodanović, Sanda Corak (IZTZG)
Francuska verzija: Christelle Aunac (UESS)
Talijanska verzija: Francesco Cozzolino, Elena Ceruti (TdS), Gabriella Bigatti (eConsulenza)
Latvijska verzija: Lienite Priedāja-Klepere (VPR)
Portugalska verzija: Clara Lourenço (ADCMoura)

(c) SPECHALE, 2020, MODULE 1 – HERITAGE

PRIRUČNIK za obrazovanje odraslih

Kontakti za daljnje informacije